Zacco (Zacco Sweden AB)

Zacco har varit verksam inom skydd av immaterialrätter sedan 1870 och har sedan november 2015 ett Uppsalakontor på Kungsgatan 16.

På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation – från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.

Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi dig att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har mer än 350 medarbetare inom alla områden som rör immateriella rättigheter, däribland över 150 konsulter – varav ca 80 är europeiska patent-, varumärkes- och/eller designombud och 40 är jurister. Därtill arbetar ca 130 specialister med administration av immateriella rättigheter, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för dina behov och din bransch.

Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande affärer, juridik och teknik som krävs för att säkerställa att våra kunder får en bestående konkurrensfördel.

Mer om Zacco finns att läsa på www.zacco.com

Niclas Uggla

Login